Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

 

Šias Naudojimosi taisykles turi priimti ir jų laikytis visi šio tinklalapio naudotojai. Kiekvienas asmuo yra asmeniškai atsakingas už tai, kad naudodamasis tinklalapiu bei teikiamomis mokamomis ir nemokamomis paslaugomis, būtų tinkamai susipažinęs su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis. Nesusipažinimas su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis negali būti pagrindas naudotojo atsakomybei riboti.

 

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. HostGarant.lt fiziniams ir juridiniams asmenims suteikia galimybę susikurti ir patalpinti savo WWW svetaines Internete.

1.2. Ši paslauga teikiama tik asmenims susipažinusiems su šiomis naudojimosi taisyklėmis ir įsipareigojusiems jų laikytis.

 

2. Paslaugų įkainiai ir tiekimo sąlygos.

2.1. Oficialios paslaugų kainos, charakteristikos, paslaugų aprašymas, teikimo taisyklės bei kitos sąlygos, nenurodytos šiose taisyklėse yra viešai prieinamos www.HostGarant.lt svetainėje ir laikomos oficialiai sutartomis išskyrus atvejus, kai pasirašoma popierinė paslaugų teikimo sutartis, kurioje gali būti nurodytos papildomos paslaugos teikimo sąlygos.

2.2. Nepasirašius atskiros sutarties su išskirtinėmis sąlygomis, sąlygos ir įkainiai nurodyti www.HostGarant.lt svetainėje laikomi oficialiai sutartais.

 

3. Informacijos talpinimo taisyklės. Autorinės teisės

3.1. Naudotojas renkasi tinkalapyje siūlomas paslaugas ir produktus išimtinai savo nuožiūra. HostGarant.lt Administracija jokiais atvejais neatsako už naudotojo pasirinktos paslaugos ar produkto tinkamumą ar pritaikomumą konkrečiam tikslui.

3.2. Naudotojai turi teisę savo svetainės rubrikose ir forumuose, bei savo sukurtose svetainėse skelbti savo turimą informaciją, talpinti mokamą ir nemokamą informaciją, pranešimus, kitokią tekstinę ir grafinę medžiagą. Visa skelbiama informacija yra asmeninio pobūdžio, ją pateikę asmenys pareiškia ir garantuoja, kad pateikiama informacija yra teisinga, jos turinys ir ją pateikusių asmenų veikla yra teisėta ir neprieštarauja galiojantiems įstatymams ir teisės aktams. HostGarant.lt Administracija neprisiima jokios atsakomybės už tokios informacijos ir pateikiamų nuorodų turinį, tikrumą, teisingumą, aktualumą, atitikimą įstatymams bei už informaciją pateikusių asmenų paslaugų kokybę, atlikimą ar neatlikimą, bei jų vykdomos veiklos teisėtumą.

3.3. Skelbdamas ar leisdamas siųsti iš HostGarant.lt serverių bet kokią medžiagą, ją skelbiantis asmuo pareiškia ir garantuoja, kad visos autorinės teisės ir gretutinės teisės į skelbiamą-siunčiamą darbą priklauso jį skelbiančiam-siunčiančiam asmeniui ir kad nėra jokių teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų į tokią medžiagą ar atskiras jos dalis, todėl Administracija neatsako už galimus autorinių ir gretutinių teisių pažeidimus.

3.4. Publikuojami prekių ir paslaugų ženklai, logotipai ir pan. priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų teisėtiems savininkams.

 

4. "Kaip 2 kart 2" paslaugų vartotojams draudžiama.

4.1. Griežtai draudžiama talpinti HostGarant.lt serveriuose informaciją pažeidžiančią Lietuvos Respublikos įstatymus.

4.2. Draudžiama skelbti informaciją, kurioje propaguojama, platinama ar reklamuojama pornografija, smurtas ar kita neleistina veikla, kuri yra šmeižiančio, žeminančio, grąsinančio pobūdžio, žeidžia žmogaus laisvę ir orumą, kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, pažeidžiama asmens teisė į privatumą, atskleidžia komercines paslaptis, pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, taip pat kita informacija, kurią draudžia ar riboja LR įstatymai ar tarptautiniai susitarimai.

4.3. Netoleruotinos jokios WAREZ ar nuorodos į WAREZ, BitTorrent ir kitos apsikeitimo programos. Draudžiama talpinti bet kokias "torrent tracker" svetaines, piratinę programinę įrangą, piratinius MP3 - muziką , piratinius filmus ir tiesiogines nuorodas į Juos ir t.t.

4.4. Draudžiama bet kuriuo nenurodytu šiose Naudojimosi taisyklėse ar www.HostGarant.lt tinklalapyje būdu ir bet kokiais tikslais platinti tekstinę ir grafinę medžiagą, kuri yra autorių teisių ar gretutinių teisių objektas, be Administracijos ar kito asmens, kuris nurodo save pateikiamos medžiagos autoriumi, sutikimo.

4.5. Draudžiama naudoti HostGarant.lt resursus masiškam el. pašto laiškų siuntimui.

4.6. Naudojantis paslaugomis draudžiama atlikti veiksmus ir skelbti informaciją, kuri gali būti naudojama nepageidaujamų el.pašto laiškų (spam), apgaulingų interneto svetainių (phishing), kompiuterių virusų, kenkėjiškų programų arba kitokios, kenkiančios kompiuterinei įrangai informacijos siuntimui; kuriais galima neigiamai paveikti kompiuterinius tinklus ar atskirus tinklo įrenginius; kuria siekiama saugoti, naudoti ar platinti nelegalią programinę įrangą ar vykdyti kitą tinklo etiketu netoleruotiną veiklą.

 

5. Atsakomybė

5.1. VARTOTOJAI, NESILAIKANTYS ŠIŲ NAUDOJIMOSI TAISYKLIŲ BUS ŠALINAMI BE IŠANKSTINIO PERSPĖJIMO. JŲ TINKLALAPIAI, DOMENAI, VARTOTOJAI BLOKUOJAMI !

5.2. Aptikus draudžiamą informaciją ar kitokius draudžiamus veiksmus, HostGarant.lt Administracija įstatymo nustatyta tvarka perduos informaciją apie tai atitinkamoms institucijoms.

5.3. Nutraukus paslaugų teikimo sutartį dėl šių taisyklių pažeidimų vartotojo sumokėti pinigai NEGRĄŽINAMI.

 

Aptikus bet kokius paslaugos teikimo trikdžius ar draudžiamą informaciją, prašome nedelsiant informuoti Administratorių el.paštu: info@vialaurea.lt.

 

Jei pageidaujate pasirašyti sutartį prašome atsiųsti rekvizitus el. adresu info@vialaurea.lt 

Smulkesnė informacija tel.: 8 600 26611